• TES I INFUSIONS - CAFÈ EL CONSELLER
  • TES I INFUSIONS - CAFÈ EL CONSELLER
  • TES I INFUSIONS - CAFÈ EL CONSELLER

TES I INFUSIONS - CAFÈ EL CONSELLER

Col·lecció de paquets de la gamma de tes i infusions de la que disposa Cafè el Conseller per a la venda al detall en petites i grans superfícies. Se separen en positiu i negatiu depenen si es tracta de té o infusió i dins de cada grup es fa una segona diferenciació per producte amb diferenciació cromàtica. Paral·lelament també dissenyem les etiquetes per la resta d'envasos del mateix producte però per venda a granel.

Portfolio relacionat