• OBSA
  • OBSA
  • OBSA

OBSA

Marca per l’observatori de sostenibilitat d’Andorra, vinculada a la Universitat d’Andorra. Amb el símbol, fem referència a les 4 grans àrees que componen l’observatori

Portfolio relacionat