• MEMÒRIA ANUAL IEA
  • MEMÒRIA ANUAL IEA
  • MEMÒRIA ANUAL IEA

MEMÒRIA ANUAL IEA

Disseny i maquetació de la memòria anual que edita l'IEA amb l'objectiu de donar a conèixer els projectes i estudis que cada un dels centres que conformen l'institut duu a terme.

Portfolio relacionat